• Phường/Xã

 • Đất nền/Nhà ở

 • Diện Tích

 • Giá Bán

Nhà Đất Hóc Môn giá rẻ

 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
 • Diện tích: 577 m2
 • Giá bán: 6 tỷ 500 triệu
 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
 • Diện tích: 775 m2
 • Giá bán: 8 tỷ 880 triệu
 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
 • Diện tích: 775 m2
 • Giá bán: 8 tỷ 880 triệu
 • Vị trí: Đường 572
 • Diện tích: 1235 m2
 • Giá bán: 18 tỷ 880 triệu
 • Vị trí: Đường 572
 • Diện tích: 878 m2
 • Giá bán: 15 tỷ 680 triệu
 • Vị trí: Đường An Nhơn Tây
 • Diện tích: 288 m2
 • Giá bán: 4 tỷ
 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Bị
 • Diện tích: 211 m2
 • Giá bán: 6 tỷ
 • Vị trí: Đường Hà Huy Giáp
 • Diện tích: 91 m2
 • Giá bán: 1 tỷ 100 triệu
 • Vị trí: Đường Hà Huy Giáp
 • Diện tích: 4000 m2
 • Giá bán: 6 tỷ 950 triệu
 • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
 • Diện tích: 82.5 m2
 • Giá bán: 950 triệu
 • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
 • Diện tích: 120 m2
 • Giá bán: 1 tỷ 550 triệu